----commando Special Forces----

Lokace

Střelnice

Tento terén je spíše rovinatý s vysokou travou, pár budovami, potůčkem, rybníkem, a menšími smrkovími lesíky ohraničený velkým lesem.
49°54'11.251"N, 15°46'40.868"E