----commando Special Forces----

Lokace

Kravín

Vlastně se nejdená o jeden ae 3 kravíny postavený do písmena U. okolo je rovina, za kravínama je vysoká tráva a řada stromů od kud se dá skvěle odstřelovat. všechny 3 kravíny mají půdu a jen na jednu se dá bez obtíží jít a je to bezbečné...Tento terén má mnoho možností jak hrát...