----commando Special Forces----

Lokace

Čivice

Tento terén je spíš pro větší počet lidí, uprostřed je stará hala, většinou propojená,  dům a kolem je les  a pole. Nachází se u Pardubic.